META-Don Bosco Szakgimnázium – OKJ képzések Budapesten

 

Köszönjük érdeklődésüket intézményünk iránt. Reméljük, mindannyian rengeteg ismerettel fognak gazdagodni az itt eltöltendő évek alatt, és remek szakember válik Önökből. 


A 14. évfolyamra – szakirányban – ágazati érettségivel, vagy más intézmény 13. évfolyamáról az összefüggő szakmai gyakorlat teljesítése után lehet beiratkozni. A beiratkozáshoz szükséges: 
 

  • érettségi bizonyítvány,
  • korábban megszerzett OKJ bizonyítvány(ok),
  • igazolványkép,
  • személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító, taj kártya, tanulói azonosító szám, 
  • 10.000 forint regisztrációs díj befizetése.

Az Újbuda TV Helyi Érték című magazinjának intézményünket bemutató filmje megtekinthető  ITT

 


Ki vehet részt az államilag finanszírozott iskolarendszerű OKJ-s képzéseinken?

Bárki, akinek még nincs iskolarendszerben állami támogatással szerzett szakképesítése.
– Az életkor nem akadály, az esti tagozatra bárki beiratkozhat.
– A 2011. évi CXC. törvény   (a nemzeti köznevelésről) 60.§ (2) és (7) alapján nappali tagozaton csak az kezdheti meg tanulmányait, aki az adott tanévben nem tölti be a 25. életévét, vagyis – a 2019/2020. tanév esetében – 1995. január 1-jén vagy később született. A törvényből következik, hogy  14. évfolyamot abban az esetben fejezheti be nappali tagozaton, ha 2020-ban sem tölti be a 25. életévét. 

Milyen előnyökkel járnak az iskolarendszerű okj képzések?

igen Államilag elismert OKJ-s végzettség
igen Többletpont a felsőoktatásban
igen Diákigazolvány (esti tagozaton is)
igen Családi pótlék (20 éves korodig minimum 146 400 Ft/év)
igen Árvasági segély
igen Egészségbiztosítás
igen Nappali tagozaton kollégium
igen Diákközpontú tanári kar
igen Jó hangulat