ÍRÁSBELI VIZSGÁK

-          Az épületbe csak a vizsgaszervezők engedélyével lehet belépni. A közösségi terek használata nem engedélyezett.

-          A belépés két helyen lehetséges:

o   a főbejáraton

o   a GDF felőli bejáraton (megközelíthető a Fejér Lipót utca felől)

-          A 8.00 órakor kezdődő vizsga esetén a belépés 7.20 órakor, a 9.00 órakor kezdődő vizsga esetében 8.20 órakor kezdhető meg.

-          A kitárt ajtókon a belépés egyesével történik, minimum másfél méter betartásával. Belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező.

-          Belépéskor NYILATKOZAT aláírása – saját tollal - kötelező a vizsgázó egészségi állapotáról.

-          Egész nap folyamán minden vizsgázó a saját tollát használhatja, kölcsön kérni és adni TILOS.

-          A belépő maszkot és gumikesztyűt kap, a maszk használata a nap folyamán kötelező.

-          Gumikesztyű használata nem kötelező, AZONBAN az írásbeli dolgozat csak gumikesztyűben adható át, illetve a felügyelő tanár csak gumikesztyűben veheti át.

-          A vizsgázó csak a vizsgaszervező által kijelölt helyre ülhet.

-          A kézfertőtlenítő használata kötelező terembe való visszatéréskor minden esetben.

-          A vizsga befejezése után az épületet azonnal el kell hagyni, osztálytársak nem várhatók meg, a kilépés a minimum másfél méter betartásával történhet.

-          Használt maszkokat és gumikesztyűket a bejáratoknál elhelyezett veszélyeshulladék-gyűjtő zsákba kötelező elhelyezni. Azokat máshová dobni TILOS!

-          Fenti szabályok a számítógépes gyakorlati vizsgára is érvényesek. Itt a gumikesztyű használata KÖTELEZŐ!

EGYÉB GYAKORLATI VIZSGÁK

-          Az épületbe csak a vizsgaszervezők engedélyével lehet belépni. A közösségi terek használata nem engedélyezett.

-          A belépés két helyen lehetséges:

o   a főbejáraton

o   a GDF felőli bejáraton (megközelíthető a Fejér Lipót utca felől)

-          A kitárt ajtókon a belépés egyesével történik, minimum másfél méter betartásával. Belépéskor kézfertőtlenítő használata kötelező.

-          Belépéskor NYILATKOZAT aláírása – saját tollal - kötelező a vizsgázó egészségi állapotáról.

-          A vizsgázok az értesítésben megadott időpontban léphetnek az épületbe, a melyet a bejáratnál ellenőrzünk.

-          A belépő maszkot és gumikesztyűt kap, a maszk használata a nap folyamán kötelező.

-          A vizsgáig egy külön teremben várakoznak (maximum 4 fő), a vizsgaterembe csak a szervező jelzése után léphet.

-          Egészségügy szakok vizsgák folyamán gumikesztyű használata is kötelező.

-          A vizsgázó által használt – nem egyszer használatos - eszközök fertőtlenítése kötelező, az csak a behatási időletelte után használható újra. Az egyszer használatos eszközök veszélyes hulladékként kezelendők.

-          A vizsgázó által létrehozott ’vizsgaremek’ (gyógyszertári asszisztens) veszélyes hulladék, annak értékelése után azonnal megfelelő helyre dobandó!

-          A vizsga befejezése után az épületet azonnal el kell hagyni, osztálytársak nem várhatók meg, a kilépés a minimum másfél méter betartásával történhet.

-          Használt maszkokat és gumikesztyűket a bejáratoknál elhelyezett veszélyeshulladék-gyűjtő zsákba kötelező elhelyezni. Azokat máshová dobni TILOS!