Ápoló képzés

Ápoló (OKJ 54 723 04)

Az ápoló képzés bemutatása

A segítő szakmák között is kiemelkedő jelentőségű hivatás, mivel a legkiszolgáltatottabb, sokszor legkétségbeesettebb embereken segít: a betegeken. Az ápolók az egészségügy hatékony működésének egyik legfontosabb résztvevői, velük találkozik legtöbbször a páciens, ők szavatolják, hogy a gyógyulási folyamat sikeres legyen, ezért az ápoló az elhivatott, másokkal jó kapcsolatot ápoló, empatikus személyek szakmája.

Az Európai Unió elvárásainak megfelelő ápolóképzés – széles alapozás mellett – az egészségügyi ellátás különböző szakterületeire készít fel. Az ápolók tevékenysége az orvostudomány területeinek megfelelően speciális ismereteket és készségeket igényel. 

Hospice szakápoló

A hospice szakápoló olyan szakember, aki a gyógyíthatatlan, terminális állapotban levő – elsősorban daganatos – betegek gondozását/ápolását végző hospice-palliatív osztály, hospice-ház, hospice otthoni szakápolás, palliatív mobil csoport (mobil csapat), nappali hospice ellátás, palliatív szakrendelés, illetve az ilyen betegeket ellátó egyéb egészségügyi vagy szociális ellátórendszer betegellátási munkájában szakápolási és speciális ápolási és szakápolási, valamint szervezői és koordináló tevékenységet végez, amelynek célja a beteg és családtagjai életminőségének javítása.

Diabetológiai szakápoló és edukátor

A diabetológia olyan egészségügyi tevékenység, melynek során a diabetológiai szakápoló a fekvő-, és/vagy járóbeteg szakellátás keretében, valamint a beteg otthonában látja el a feladatát. Kompetenciáján belül tevékenységének célja a cukorbetegségben szenvedők ápolása, gondozása, figyelemmel a prevenció mindhárom szintjére, melyben a primér és secunder prevenciós tevékenységét önállóan, a terciert pedig a multidiszciplináris-team tagjaként végzi.
A primér prevenció szintjén legfontosabb feladata a betegség kialakulásának megelőzése, melynek érdekében egészségfejlesztési tevékenységet végez, tájékoztatást ad a rizikótényezőkkel, illetve azok csökkentési lehetőségeivel, az egészséges életmód kialakításával kapcsolatban egyéni, vagy csoportos formában. A kliens edukációját végzi táplálkozási- és életmódbeli vonatkozásokban. Önállóan végez speciális lábápolási tevékenységet, és erre oktatja is a beteget.
A secunder prevenció szintjén fő tevékenysége közreműködés a betegség mielőbbi felismerésében, és a kezelés minél korábbi stádiumban való megkezdésében, melynek érdekében szűrővizsgálatokat szervez, és végez.
A tercier prevenció szintjén fő tevékenysége a már kialakult betegség minél eredményesebb kezelésének elősegítése a multidiszciplináris-team tagjaként, így közreműködés a vércukorszint terápiás értéktartományban való tartásában, a szövődmények kialakulásának megelőzésében. A beteget, és szükség esetén a hozzátartozóját megtanítja a helyes és hatékony gyógyszer/inzulin adagolására, illetve önellenőrzési tevékenységre, valamint a szövődmények felismerésére. Beteg edukációt végez, megfelelő diétás-, és életmódbeli tanácsokat ad egyénileg, vagy egyes betegcsoportoknak. Amennyiben a cukorbetegség következményeként a betegnél szövődmények alakultak ki, azok szakszerű speciális kezelésében részt vesz, illetve kompetenciája szerint ellátja a szövődményként esetlegesen kialakult krónikus sebeket.
Részt vesz cukorbeteg klubok szervezésében, a mozgó ellátás keretében végzett szűréseken. A szülészet-nőgyógyászat szakmán belül működő terhes gondozáshoz kapcsolódva részt vesz a diabeteses várandósok gondozásában, szintén a prevenció mindhárom szintjét szem előtt tartva.Tevékenységét folyamatosan dokumentálja, figyelemmel az adatvédelmi követelményekre, továbbá ügyviteli, nyilvántartási, adatszolgáltatási feladatokat végez.

Geriátriai és krónikus beteg szakápoló

A geriátriai és krónikus beteg szakápoló olyan szakember, aki idős, illetve krónikus betegek holisztikus ellátását, gondozását, ápolását végzi az orvos utasításai szerint az életkori sajátosságoknak, geriátriai klinikumi ismereteknek megfelelően, ápolói és gondozói tevékenységet végez, önállóan, illetve az ellátó csapat tagjaként egészségügyi és szociális alap-, fekvőbeteg-, valamint szakellátást nyújtó intézményekben. Szociális, jogi, etikai, kommunikációs tudáson alapuló képességek és készségek kialakításával, alkalmazásával a szakápoló az idős emberek ellátásának különböző formái közötti kapcsolatépítéssel, betegutak menedzselésével, a hozzátartozók aktív segítségével felelősen hozzájárul a komplex ápolási-gondozási rendszer megvalósításához.

Sürgősségi szakápoló

A sürgősségi szakápoló feladata elsősorban az elsődleges állapotfelmérés után a betegellátás sorrendiségének meghatározása (a triage végzése), a kompetencia szintű betegvizsgálat és megfigyelés, valamint az alkalmazandó sürgősségi beavatkozások és a sürgősségi ellátást igénylő betegek ápolásának kivitelezése.
Így képes elvégezni a beteg triage besorolását és felvételét különböző check-listák használatával, kommunikálni a beteggel és hozzátartozójával. Menedzseli a kritikus állapotú beteget, felismeri az akut életveszélyes állapotokat, képes azok megfelelő szintű elhárítására. Felméri és kielégíti a sürgősségi ellátást igénylő betegek szükségleteit, előkészíti a beteget és a szükséges eszközöket diagnosztikai vizsgálatokhoz, elvégez diagnosztikai feladatokat.
Folyamatosan megfigyeli és értékeli a beteg állapotát, közreműködik az akut életveszély elhárításában, a betegek osztályozásában, kezelésekben, segédkezik az orvosi beavatkozásoknál. Pszichésen támogatja a beteget és hozzátartozóját, egészségnevelő tevékenységet végez.
A kritikus állapotú beteg transzportját megszervezi, kivitelezi. Dokumentálja a beteg adatait, vizsgálati eredményeit, a kezeléseket és a gyógyszerelést.

Felsőoktatási intézményekbe egészségtudományi szakokra (kivéve orvosi kar) történő jelentkezésnél többletpontokat jelent az OKJ-bizonyítvány.

Az ápoló képzés jelentkezési feltételei

A beiratkozáshoz érettségi bizonyítvány, a képzés elkezdéséhez egészségügyi alkalmassági vizsgálatok szükségesek.

A 2011. évi CXC. törvény   (a nemzeti köznevelésről) 60.§ (2) és (7) alapján nappali tagozaton csak az kezdheti meg tanulmányait, aki az adott évben nem tölti be a 25. életévét, vagyis – a 2020/2021. tanév esetében – 1996. január 1-jén vagy később született. A törvényből következik, hogy  15. évfolyamot abban az esetben fejezheti be nappali tagozaton, ha 2022-ben sem tölti be a 25. életévét. 

A szakképesítés(ek) indítása a jelentkezők számától függ.

Az  ápoló képzésben a következő modulokat oktatjuk:

A kerettanterv megjelenése után kerül feltöltésre.

.

Ápoló képzés

 Nappali tagozat

 

Esti tagozat

 

Időtartam 3 tanév 3 tanév
Ütemezés minden hétköznap: 08.00 és 17.00 között péntek 17.00 – 20.15 és szombat 8.30 – 16.15
Helyszín 1119 Bp. Mérnök u. 39. 1119 Bp. Mérnök u. 39.
Egyéb juttatások Diákigazolvány, családi pótlék, árvaellátás, egészségbiztosítás Diákigazolvány
Regisztrációs díj 10 000 Ft / tanév 10 000 Ft / tanév
Szolgáltatási díj 10 000 Ft / a 2. és 4. félévben 15 000 Ft / félév
Vizsgadíj

 

Ügyfélszolgálatunk elérhetőségei: info[kukac]metakepzes.hu 06-1/88-33-652 06-30/269-10-80 06-30/269-20-40

A kapcsolati űrlap kitöltésével Ön későbbi időpontokban további információt kap a képzésről, nyílt napjainkról, beiratkozási időpontokról és az intézményről hírlevél formájában.

Név (kötelező):

Email cím (kötelező):

Telefonszám (kötelező):

Tanfolyam:

Tagozat: Nappali tagozatEsti tagozat

Egyéb üzenet:

captcha

Amennyiben további kérdései vannak a képzéssel kapcsolatban, azt szintén felteheti itt. A kérdésekre kollégáink néhány napon belül válaszolnak. Beiratkozni személyesen kell, előre meghatározott, a honlapon feltüntetett időpontokban