Szalézi Pedagógiai Konferencia

 

 

Szolnokon tartották a Don Bosco Szaléziak november 6-án az idei Szalézi Pedagógia Konferenciát, amelyen az iskola tanárai is részt vettek. A helyválasztásban jelentős szerepet játszott az a tény, hogy a 2013-ban boldoggá avatott Sándor István szalézi szerzetes testvér Szolnok szülötte.   

Ábrahám Béla tartományfőnök és Molnár Iván önkormányzati képviselő üdvözölte a pedagógusokat. Elsőnek Dr. Görföl Tibor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karának tanára kapott szót, aki Milyen jövője lehet a kereszténységnek? (Kereszténység a modernitás európai kultúrájában) címmel tartott érdekfeszítő előadást.

Ábrahám Béla tartományfőnök előadásában Boldog Sándor István életútját, pedagógussá érlelődésének folyamatát tárta a hallgatóság elé. Kihangsúlyozta, hogy a szalézi vértanú rövid életében hirdette, hogy nem a környezet és nem az emberek véleménye számít megítélésünkkor, hanem hogy szorgalommal, a hivatást felismerve mivé válhatunk.

Gärtner Julianna, a Boldogasszony Tanító Nővérei Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumából a lelkiség és a szakmaiság összefüggéseiről beszélt a nevelés-oktatás gyakorlatában, ráirányítva a figyelmet, hogy a pedagógusnak prófétai hivatása van. 

A konferencia utolsó előadója, Vitális Gábor szalézi atya, tartományi vikárius a szalézi pedagógia kihívásairól szólt a szerzetesek évében Európában és hazánkban. Kiemelte, hogy a szalézi/vallásos nevelés nem csak információt akar közölni, de szüksége van az olyan fiatalokra, akik ismerik a vallásos értékeket, és át tudják azokat adni. A diákok hitre nevelésének eszközei a fiatalok bevonása, a türelmes meghallgatás, a rejtett nevelés, a közösségi terek újragondolása/fölfedezése.  

A konferencia elméleti részének befejeztével a résztvevők átsétáltak a szolnoki Belvárosi Templomba, ahol Máthé György esperes, főpébános fogadta őket és mutatta be templomát, és azt, hogyan ápolják Sándor István emlékét. 

Az évente megrendezett szakmai fórum célja, hogy erősítse a szalézi identitást az országban található szalézi intézményekben tanító pedagógusokban, elmélyítse a rendalapító pedagógiájának megismerését és foglalkozzon társadalmi környezetünk lényeges változásaival. A Don Bosco Szaléziak fenntartásában egy óvoda, hat iskola és egy főiskolai fiúkollégium található, a Don Bosco Nővérek pedig két óvodában és egy főiskolai leánykollégiumban működnek.

 Forrás: szaleziak.hu

12234863_1664348577168835_2065287467590179176_n 12196050_1664348697168823_8297075470903598689_n 12191009_1664348953835464_8860893573133162688_n 12187746_1664348853835474_3971097912585872048_n