Rólunk – META Don Bosco Szakgimnázium

A Modern Európai Tanulmányok Akadémiája Szakközépiskola 2011 szeptemberében indította el első tanévét a Számalk cégcsoport egyik iskolájaként 1000 diákkal. A köztudatban META Szakközépiskola néven vált ismertté. A második tanévben már közel 2000 fő tanult az intézményben. Székhelyünk Budapesten, a XI. kerületben, a Mérnök utca 39. szám alatti, néhány éve átadott épületben van, ahol XXI. századi korszerű infrastruktúra fogadja a hallgatókat.

A képzési kínálat kialakításánál a fő hangsúlyt a humán, az egészségügyi és a szociális ellátás területére, a hiányszakmák oktatására helyeztük. Fogászati, gyógyszertári asszisztensnek, gyógy- és sportmasszőrnek, ápolónak, csecsemő- és gyermekápolónak, mentőápolónak, kisgyermekgondozónak, gyógypedagógiai segítő munkatársnak, idegenvezetőnek, turisztikai szervezőnek, fitness-wellness instruktornak, pénzügyi számviteli ügyintézőnek, pénzügyi termékértékesítőnek, kereskedőnek, logisztikai ügyintézőnek tanulnak az intézménybe beiratkozott tanulók.

A 2012-es évben az oktatás terén bekövetkezett változások, a finanszírozás feltételei, az új köznevelésről és szakképzésről szóló törvény, a nem állami fenntartású iskolák bizonytalan helyzete miatt el kellett gondolkodni az intézmény jövőjéről. Így került iskolánk kapcsolatba a Szalézi-renddel. A rend alapértékei, pedagógiai módszerei, emberközpontúsága közel állt és áll iskolánk értékrendjéhez, így az a közös döntés született, hogy a 2013/14-es tanévtől a Szalézi Intézmény Fenntartó fenntartása alatt folytatjuk munkánkat. Iskolánk új neve: META – Don Bosco Szakközépiskola lett.

Általános célunk – Don Bosco szándéka szerint – az, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik képesek felelősségteljesen gondolkodni, szabadok, tisztelik embertársaikat, elkötelezettek, keményen dolgoznak, tanulnak. A Szalézi rend és iskolánk szerencsés egymásra találása következtében az ifjúság oktatása, nevelése közös cél, feladat, ars poetica. Az emberi együttélés általánosan elfogadott szabályainak, a polgári társadalom normáinak, az egyetemes és nemzeti kultúra értékeinek megismertetésére és betartatására törekszünk értékközpontú nevelésünk során. Fontosnak tartjuk a tanulók személyiségének kibontakoztatását, a közösségfejlesztésre, a közösségformálásra a kötelező iskolai foglalkozások és az iskolán kívüli tevékenységek keretében is találunk alkalmat. Megkülönböztetett figyelemmel fordulunk a nehéz sorsú, hátrányos helyzetű tanulók felé. Az egymás iránti figyelem, tolerancia, empátia fejlesztése napi feladatunk.

Tevékenységünk kizárólag az érettségi utáni képzésre irányul, amely nappali és esti munkarendben folyik. Utóbbi tagozat fenntartását azért tartjuk szükségesnek, mert egyrészt a munka mellett tanulni vágyóknak is lehetőséget biztosítunk a képzésre, másrészt a tanulmányaikat nappali rendszerben kezdő, de később családi, szociális problémák miatt azt abbahagyni kényszerülő tanulóink számára az esti tagozaton fel tudjuk kínálni a folytatás lehetőségét. Fő feladatunk, hogy felvértezzük az ifjúságot a munkavállaláshoz szükséges készségekkel, képességekkel és végzettséggel. Gyakorlatorientált elméleti képzéseket biztosítunk, amely esélyt ad a végzett diákoknak a szakmában való elhelyezkedéshez, a továbbfejlődéshez. A szakmai  ismeretek alkalmazásához, megalapozásához szükséges képességek, készségek fejlesztését egyaránt fontosnak tartjuk. Úgy ítéljük meg, hogy mindezek és az ismeretszint fejlesztése vezet csak megfelelő eredményhez.

Az érettségi után pályát választó fiatalok számára fontos, hogy megtalálják azt a munkát, amit szívesen fognak végezni. Nem mindegy, hogy milyen körülmények között, milyen tanároktól sajátítják el a szakmát. Oktatóink kitűnő szakemberek, akik mögött kiemelkedő szakmai múlt, tapasztalat áll. Természetesen nemcsak a tananyag átadása a feladatuk, hanem gondoskodnak arról is, hogy emberközpontú, kellemes légkör, barátságos, jó hangulat társuljon a magas színvonalhoz.

Mielőtt külső gyakorlóhelyekre irányítjuk a diákokat, az iskolán belül kialakított, kitűnően felszerelt demonstrációs teremben sajátítják el a legalapvetőbb gyakorlati tudnivalókat, rutintevékenységeket. Ez a megoldás is erősíti a tanulókban, milyen hatalmas felelősség valós környezetben dolgozni, tanulni, alkalmazni az elméleti ismereteket. Ezek az alapozó gyakorlati órák nagyon sok pozitív hozadékkal szolgálnak a külső partnerek megítélése szerint is.

Kitűnő kapcsolatot ápolunk a gyakorlóhelyekkel. Iskolákban, bölcsődékben, fürdőkben, kórházakban, mentőállomásokon, mentőautókban, rendelőintézetekben, a vállalati szférában, az utazási irodákban sajátítják el a diákok a gyakorlati tudnivalókat, tehát szakmai tapasztalatra is szert tehetnek már tanulóéveik alatt is. A kapcsolattartás és az együttműködés egyre szorosabb és mélyebb. A szakmai munka, az elméleti és gyakorlati tudás átadása, elsajátítása így válik egésszé.

Néhány vélemény iskolánkról a 2014/2015. tanévben:

„Gimnáziumi éveimet követően a Meta Don Bosco Szakközépiskolába jelentkeztem pénzügyi termékértékesítő képzésre. Az iskola könnyű megközelíthetősége miatt sokan járnak be vidékről, a városközpont negyed óra alatt elérhető. Szakmai tárgyaink során betekintést nyerhetünk a gazdasági élet összetett és bonyolult világába. Tanáraink igyekeznek hétköznapi példákkal szemléltetni a tanult anyagot, így könnyen  emlékezetünkbe vésik azt. Az intézmény nyitott az új szabadidős ötletekre, amellett, hogy a vezetőség igyekszik minél több színesebb programmal színesíteni a szürke hétköznapokat. Az osztályfőnökök törekednek a folyamatos, naprakész tájékoztatásra, így a diákok mindig friss információkkal rendelkeznek. Bármikor bátran fordulhatunk tanárainkhoz  gondjainkkal-bajainkkal. Az iskola honlapján, valamint a Facebook oldalunkon is friss információkhoz juthatunk az adott lehetőségekről, amelyeket a Meta által biztosított ingyenes wifi hálózaton keresztül is megtekinthetünk.

Még rengeteget tudnék írni erről a remek intézményről. Összefoglalva; mindenkinek csak ajánlani tudom a Meta – Don Bosco Szakközépiskolát.” – Vivien

„2013 szeptembere óta vagyok ebben az iskolában, és idén végzek. Kezdetben én is, mint minden ide kerülő tanuló, félve vágtam bele a szakma tanulásába.  A gyógypedagógiai segítő munkatárs képzésen sok mindent tanul az ember. Elfogadást, türelmet, tiszteletet és megannyi olyan bensőséges érzést, amelyet más szakmákban nem lelne meg. Iskolánk az a hely, ami nagy csapatot alakít ki, és összetartozást von maga után. Egy hely, ahol barátokra találsz és otthon vagy.  Én ajánlani tudnám minden diáknak, aki úgy érzi, elég nyitott ahhoz, hogy új dolgokat tanuljon olyan emberekről, akik már voltak igazán nehéz helyzetben, mondhatni, megtanulták, milyen is az élet.” – Beáta

„Adott a tiszta, igényes, jól felszerelt környezet, lehetőség a pihenésre, a kikapcsolódásra, a  jól szervezett közös programokon való részvételre. A tanárok figyelme, nyitottsága számomra egészen elképesztő. Az összes dolgozóra érvényes a kedvesség, az  odafigyelés és a  jóindulat, akár az információs pultnál (ami tényleg meglepő, hidd el), akár a büfében, vagy a takarító személyzet körében.  Szívesen segítenek, élettapasztalatokat osztanak meg veled, ha szükséged van rá.  Azoknak ajánlom a figyelmébe, akik szeretik a megszokott iskola jelleget, a nehezített pályát, ahol olykor-olykor magadért is helyt kell állni, ahol felvállalhatod önmagadat a játékért, a humorért, egyszóval egy minőségbeli javulásért. Nincs tökéletes iskola vagy tökéletesen a te elvárásaidnak megfelelően működő szak, csak olyan van, amelyik leginkább törekszik erre.” – Barnabás

„Az első szó, ami eszembe jut az iskolánkról: korrekt. Azt kapjuk, amit elvárunk egy OKJ-s képzéstől. Minőségi, széleskörű, átfogó és gyakorlatorientált oktatás a választott szakmánkból. Az iskola biztosít gyakorlati helyet számunkra, valamint az épületben is rendelkezésünkre állnak különféle demonstrációs termek, ahol lehetőségünk nyílik a gyakorlásra. Mindezek mellé társul az épület modernsége, tanáraink önzetlensége és segítőkészsége, e-mailen vagy akár telefonon mindig szívesen állnak  rendelkezésünkre  a tanórákon kívül is.” – Szandi

„Jelenleg utolsó évemet töltöm a Meta – Don Bosco Szakközépiskola kisgyermekgondozó-nevelő szakán. Itt és a szakmai gyakorlat alatt rájöttem, hogy tényleg ez az a hivatás, amivel foglalkozni szeretnék. Ezt leginkább a gyerekeknek köszönhetem, hiszen az ő életkedvük az, ami ezt megerősítette bennem. Ezen a pályán a kézügyességemet is hasznosítani tudom. Nagyon szeretem a zenét, és szívesen énekelek.” – Anett

„A gyógy- és sportmasszőr képzésre elsősorban családi ösztönzésre jelentkeztem. A választásomat nem bántam meg, jól érzem magam az új közegben. Mindig vonzottak az egészséggel és testápolással kapcsolatos dolgok, amit a jelen tanulmányaimban kamatoztathatok.  Tetszik az iskola modern épülete, a benne lévő tágas közösségi terek, ahol az osztálytársaimmal igazán jól érezzük magunkat. Pozitív számomra az oktatási rend és a tanárok/oktatók magas szintű tudása, amit  át is tudnak adni a hallgatóknak. A gyakorlati képzéseken is remekül érzem magam, mert útmutatást, magyarázatot kapok, amely az elméleti tudásomat egészíti ki, és elősegíti a szakmai előmenetelemet.” – Vanda