Gyakran ismételt kérdések

 

 

 

 

Igen. Az alábbi táblázat segít abban, hogy mely ágazati érettségivel, mely szak 14. évfolyamára iratkozhat be. 

 

Érettségi vizsgatárgy megnevezése       14. évfolyamra választható képzés


Egészségügy ismeretek                            Gyógyszertári asszisztens
                                                                      Gyakorló ápoló
                                                                      Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló
                                                                      Gyakorló mentőápoló 
                                                                      Gyógymasszőr


Szociális ismeretek                                   Kisgyermekgondozó-, nevelő


Kereskedelem ismeretek                         Kereskedő
                                                                     Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző


Közgazdaság ismeretek                           Pénzügyi-számviteli ügyintéző


Pedagógia ismeretek                                Gyógypedagógiai segítő munkatárs


Turisztika ismeretek                                 Idegenvezető (csak B2 komplex nyelvvizsgával)

 

 

 

Érdemes mielőbb beiratkozni, mivel szakjaink egyes szakjaink nagyon népszerűek. Ilyenek például: a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a gyógypedagógiai segítő munkatárs, a gyógymasszőr, fitness-wellness instruktor. A beiratkozási időszak – terveink szerint – augusztus végéig tart, de azon képzések esetében, ahol betelt a létszám, a beiratkozást korábban lezárjuk.

 

 

– személyi igazolvány (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
– lakcímkártya (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
– TAJ-kártya (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
– érettségi bizonyítvány (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
– igazolványkép 1 darab (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
– adóazonosító jel
– nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok (ha van)
– oktatási azonosító szám (ha van)
– korábbi OKJ bizonyítvány
– 10.000,-Ft regisztrációs díj számla ellenében a beiratkozáskor készpénzben fizetendő

 

 

Ha valaki a 13. évfolyamot eredményesen befejezte (nem kell javítóvizsgáznia, nyári gyakorlatát letöltötte) egy másik iskolában, és hozza a bizonyítványát is, beiratkozhat hozzánk a 14. évfolyamra.

 

 

Nem kizáró ok, ha Önnek hallgatói jogviszonya is van. Azonban azt javasoljuk, hogy tanulmányait a két különböző intézményben eltérő tagozaton (esti, nappali, levelező) folytassa. Ön semmilyen kedvezményre nem jogosult azért, mert hallgatói jogviszonnyal rendelkezik más intézményben. Fontos, hogy az Ön egyéb felsőoktatási tanulmányai ne akadályozzák részvételét az iskolánkban tartott órákon, gyakorlatokon, vizsgákon.

 

 

Ön beiratkozott tanulóként írásban megszüntetheti jogviszonyát adott év augusztus 15-éig. Ez esetben a befizetett regisztrációs díjat hiánytalanul visszautaljuk. Amennyiben a határidőt követően szünteti meg jogviszonyát, úgy a regisztrációs díjat már nem áll módunkban visszafizetni.

 

 

 

Oktatási segédletekre (könyv, jegyzet…) – szakmától függően – 5.000-10.000,- Ft-tal kell számolni a képzés teljes idejére. Amennyiben Ön jogosult tankönyvtámogatást igénybe venni, azt iskolánkban is felhasználhatja.

 

 

Az elméleti órák a 1119 Budapest, Mérnök u. 39. szám alatt. A gyakorlatokat – a szakoktól függően – külső gyakorlati helyeken (kórházak, bölcsődék, fitness terem, uszoda stb.) tartjuk. 

 

 

 

A tanítás nem különbözik jelenlegi vagy korábbi középiskolájában megszokottaktól. Minden nap van tanítás a nappali tagozaton. Órarendet kapnak az osztályok, amelyek általában félévente változnak. Naponta általában 6-8 órája van az osztályoknak. Nappali tagozaton 8-17 óra között tartunk meg minden órát.

 

 

A beiratkozás időpontját később közöljük honlapunkon, illetve a regisztrált érdeklődők hírlevélben kapnak értesítést. Helyszín: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. III. emelet

 

 

 

Sajnos ebben az esetben sem tudjuk felvenni nappali tagozatra a korhatár miatt.

 

 

 

Nappali tagozaton – a diákigazolvány mellett, amely esti tagozaton is jár – Önnek nem kell egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB-járulék) fizetnie, a törvényben meghatározottak szerint jár a családi pótlék és árvasági segély. A családi pótlék annak a tanévnek a végéig jár Önnek, amelyben betölti a 20. életévét.

 

 

Péntekenként 17.00 – 20.30 és szombaton 8.30 – 15.15 vagy 16.15.

 

 

Részben a szaktanárok, osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják diákjainkat. Másrészt küldünk információkat a beiratkozásnál megadott egyéni email-címekre is – így fontos, hogy minden tanulónk rendszeresen ellenőrizze elektronikus postafiókját. Az osztályoknak közös email-fiókot is létre kell hozniuk, amelyet a tanévkezdés után egy héten belül beüzemelniük. Az iskolai élet fontosabb eseményeit több felületen is közzé tesszük: honlapunkon, Facebook oldalunkon, és az iskola területén található faliújságokon is.

 

 

 

Sajnos rossz hírünk van… Itt is ugyan olyan szabályok vannak, mint jelenlegi iskolájában. A 10. és 20. igazolatlan óra után küldünk egy felszólítást / tájékoztatót az igazolatlan hiányzásairól. A 30. igazolatlan óra után tanulói jogviszonyát meg kell szüntetnünk, amelyről – nappali tagozaton – nemcsak Önt, hanem a szülőket is értesítenünk kell.

 

 

 

Egy kis önbizalom és szorgalom! Van még idő az érettségiig. Ha mégsem sikerülne, akkor is van lehetősége hozzánk beiratkozni. Nagyon fontos azonban, hogy az őszi vizsgaidőszakban szerezze meg az érettségi bizonyítványt. Ellenkező esetben meg kell szüntetnünk tanulói jogviszonyát.

 

 

 

 

 

Jól hallotta: állami támogatással két szakképesítés szerezhető. Azonban a két szakképesítésre felkészítést párhuzamosan végezni nem lehet, gyógymasszőr szakra csak a gyakorló ápoló szakképesítés megszerzése után iratkozhat be. Ezt a szakképesítést Ön azonban nappali tagozaton – függetlenül attól, hogy most nappalin vagy estin tanul – már nem szerezheti meg. Sajnos intézményünk nem tervezi a gyógymasszőr szak esti tagozaton történő indítását.

 

 

 

 

Reméljük nem lesz probléma tanulmányai során. Ha mégis becsúszna az ismétlés, Ön befejezheti a képzést államilag támogatott formában, mert a szakképesítés megszerzésére államilag finanszírozott formában három év áll rendelkezésre.

 

 

 

 

 

A szakképesítés nemcsak az érettségit nyújtó szakgimnáziumban, hanem bármely szakgimnáziumban megszerezhető. Az ágazati érettségivel egy tanévet mi is beszámítunk, így Ön a 14. évfolyamra iratkozhat be hozzánk.

 

 

 

 

Sajnos iskolája tájékoztatása csak részben fedi az igazságot. Valóban szerezhet második szakképesítést államilag támogatott formában, azonban NEM nappali tagozaton, a második szakképesítés ugyanis csak felnőttoktatás keretében szerezheti meg, amely lehet nappali rendszerű DE nem jár a nappali tagozat előnyeivel!

 

 

Nem. A ráépülések (ápoló, mentőápoló, csecsemő- és gyermekápoló, vállalkozási mérlegképes könyvelő) nem számítanak második szakképesítésnek.

 

 

Nem. Az érettségire épülő OKJ képzésekre nem kell előzetesen jelentkezni. A tanulói jogviszony (felvétel) az intézménybe történő beiratkozáskor jön létre. A beiratkozás a szorgalmi időszak (június 15.) után kezdődik, amelyről a honlapon tájékozódhat, illetve hírlevélben értesítjük.

A beiratkozásról itt tájékozódhat.

 

 

 

A szakképzési kerettanterv bizonyos szakokon pályaalkalmassági és alkalmassági követelményeket állít. Ezekről a honlapunkon tájékozódhat.
A pályaalkalmassági vizsgálat beiratkozáskor történik. Egészségügyi alkalmasságát nem kell beiratkozáskor igazolnia. A tanév kezdetekor azonban igazolnia kell azt (egészségügyi kiskönyv), mert gyakorlatait e nélkül nem kezdheti meg. Az „ALKALMAS” minősítés kiadására foglalkozás egészségügyi szakorvos hivatott negatív bőrgyógyászati és mellkas röntgen, hepatitis B oltás megléte esetén. Az egészségügyi szakokon kötelező vizsgálat még a Lues-szerológia és széklettenyésztés. Csecsemőkkel és kisgyermekekkel foglalkozó kórházak megkövetelik a tanuló MRSA szűrését is. Mindezekről az első tanítási napok egyikén tájékoztatjuk.

 

 

 

Intézményünkben nappalin megkezdett tanulmányait abban az esetben tudja estin befejezni, ha az adott szak esti tagozaton is indult. Tudnia kell, hogy az esti tagozaton a kedvezmények közül csak diákigazolvány jár, illetve magasabb a szolgáltatási díj, és vizsgadíj fizetése szükséges.

 

 

A két tanévet nem lehet egy év alatt elvégezni. Ugyanakkor a szakképzési törvény lehetőséget ad könnyítésre, mentesítésre. Így az ágazati érettségivel a tanulóknak (szakirányú továbbtanulás esetén) egy tanévet beszámítunk. Továbbá szakképző iskolában vagy felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányokat – megegyező tantárgyi tartalom esetén – követelmények teljesítésébe beszámítunk. A beszámítás / felmentés iránti kérelmet az iskola vezetőjéhez kell benyújtani a pedagógiai programunkban meghatározottak alapján A szakmai gyakorlatba a képzés megkezdése előtt munkaviszonyban eltöltött szakirányú gyakorlati idő – az iskola vezetőjének egyedi döntése alapján – beszámítható.

 

 

 

Igen. Tanulmányi osztályunkon (III. emelet 313. szoba) kérhet igazolást.

 

 

 

Igen. A szakmai előképzettségnek kell tekinteni az állam által elismert, korábbi jogszabályok alapján kiadott azonos megnevezésű szakképesítéseket, illetve 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző szakképesítéseknek megfelelő munkakör betöltésére képesítő, korábbi jogszabály alapján kiadott egyéb képesítéseket.

 

 

 

A 13. évfolyamot – mivel a képzés tantárgyai megegyeznek – természetesen elfogadjuk. Így a második szakon a 14. évfolyamra iratkozhat be esti tagozatra.

 

 

 

Amennyiben arra gondol, hogy az abszolutórium beváltható-e gyakorló mentőápoló, esetleg mentőápoló szakképesítésre, a válasz: nem.

 

 

 

 

Ez természetesen az órarendtől függ.

 

 

Iskolánk nem rendelkezik kollégiummal, azonban beiratkozáskor tudunk ajánlani kollégiumokat.

 

 

 

Igen, de óriási felelősség úgy vállalni majd munkát, hogy – többek között – nem tud mértékegységet átváltani.

 

 

 

A szakképzési kerettantervek alapján a szakmai órák száma, amely magában foglalja bizonyos szakokon az intézményen kívüli gyakorlatot, 31 óra hetente. Ehhez négy óra idegen nyelv oktatás kapcsolódik, így adódik a heti 35 óra.

 

 

Állami támogatással szerezheti meg első szakképzését nappali tagozaton, illetve második szakképesítését esti tagozaton. Ugyanakkor, bizonyos oktatással kapcsolatos költségek felmerülnek a tanuló számára, amelyek az alábbiak:
– regisztrációs díj 10.000 forint nappali és esti tagozaton. A regisztrációs díj beiratkozáskor fizetendő.
– szolgáltatási díj 10.000 forint/félév nappali tagozaton, 15.000 forint/félév esti tagozaton.
– vizsgadíj csak esti tagozaton 30.000 forint.

 

 

 

Ön beiratkozhat nappali tagozatra 13. évfolyamra, azonban 14. évfolyamot csak esti tagozaton fejezheti be. Ezt a szakot azonban nem tervezzük esti tagozaton indítani.

 

 

 

Nem! A kapcsolati űrlap kitöltésével az Ön e-mail címe bekerül adatbázisunkba, így hírlevelünkben információt (szakok bemutatása, nyílt napok, a beiratkozás időpontja) tudunk Önnel megosztani.
A jogviszony csak személyes beiratkozás után jön létre. A felvétel a beiratkozás sorrendjében történik, helyeket nem tartunk fenn!

 

 

Sajnos ebben nem tudunk segíteni. Azonban tapasztalatunk szerint a kiemelkedő teljesítményű diákok közül sokaknak ajánlanak munkalehetőséget a szakmai gyakorlati helyek. A gyakorlatok során kiaknázható kapcsolati tőkére is szert tehetnek tanulóink. Az egészségügyben pedig egyre több ösztöndíj megpályázására van lehetőség.

 

 

 

 

Valóban, állami támogatással két szakképesítés szerezhető. DE: a második szakképesítés csak felnőttoktatás keretében szerezheti meg, esti tagozaton.

 

 

 

Igen, ha a szakképesítéseit iskolarendszeren kívüli (pl. tanfolyam) szakképzésben szerezte. Az Ön által említett két szakképesítés nem szerezhető meg iskolarendszerben. Így Ön még két szakképesítést is megszerezhet államilag támogatott formában.

 

 

 

Az OKJ képzés középiskolai képzés, így nem számít bele a 12 félév felsőoktatási támogatott képzésbe. Azonban fontos tudni, hogy érettségi végzettséggel a szakképesítés (első és második) megszerzésére három-három tanév áll rendelkezésre államilag támogatott formában.

 

 

 

 

Amennyiben Ön OKJ szakképestést (54 481 02 Gazdasági informatikus) és nem diplomát szerzett, a válasz: nem. Szakmai előképzettségként az 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző, 54 344 02 Vállalkozási és bérügyintéző, 54 343 01 Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás), 54 344 04 Államháztartási ügyintéző végzettség fogadható el.

 

 

 

 

A gyógymasszőr szakképesítés kerettantervét itt találja: https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=731#table3
Ebben mind az elmélet, mind a gyakorlat részletes leírását megtalálja.
14. évfolyamon a gyakorlatok egy része demonstrációs termi gyakorlat: itt egymáson gyakorolnak, tanulnak; másrészt klinikai gyakorlat, ahol szakoktató irányításával betegeket kezelnek.

 

 

 

 

 

 

Sajnos a 14. évfolyamot már esti tagozaton tudja befejezni.

 

 

 

A szerezhető végzettség megegyezik: 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő.
Intézményünkben a szakképesítés iskolarendszerben szerezhető meg, így a képzési idő egy év. A költségek azonban jelentősen eltérnek. A felsőoktatási intézmények költségei általában három-négyszerese azoknak a költségeknek, amelyeket intézményünk felé (szolgáltatási díj + vizsgadíj) kellene fizetnie.