Gyakori kérdések

Juttatások/Költségek

 • Kinek nem kell tandíjat fizetnie?
  Aki élete első szakképzésére nappali tagozatra iratkozik be iskolánkba, vagy esti tagozaton legfeljebb a második szakképesítését akarja megszerezni, annak tandíjat nem kell fizetnie.
 • Tényleg ingyenes az oktatás?
  Két szakképzés megszerzését az állam finanszírozza, de bizonyos oktatással kapcsolatos költségek felmerülnek a tanuló számára.

  • Ezek pontos összegéről a honlapunkon is tájékozódhatnak az érdeklődők.
  • A beiratkozáskor írásban is rögzítjük a költségeket, amelyek a képzés teljes ideje alatt garantáltan változatlanok.
 • Milyen egyéb kiadásokra kell számítani a regisztrációs-, szolgáltatási díjon kívül?
  • Oktatási segédletekre (könyv, jegyzet…) – szakmától függően – 5.000-10.000,- Ft-tal kell számolni a képzés teljes idejére.
 • Egészségügyi szolgáltatási járulékot (TB-járulék) a nappali tagozaton tanulóknak kell-e fizetniük?
  • Nappali tagozatos tanulóknak nem kell fizetniük egészségügyi szolgáltatási járulékot, az állam biztosítja az egészségügyi ellátást.
  • Esti tagozatosoknak azonban ez a kedvezmény nem jár.
 • Családi pótlékra ki jogosult?
  Nappali tagozaton tanuló diák kaphat családi pótlékot annak a tanévnek a végéig, amely alatt betölti a 20. életévét.

  • Az éves összeg minimum 146.400,-Ft, maximum 310.800,-Ft.
  • Az összeg nagysága a család helyzetétől függ.
 • Milyen előnyöket biztosít a diákigazolvány?
  • A diákigazolvány tulajdonosa diákbérlet vásárlására jogosulttá válik. Ez budapesti bérlet esetén havi 6.050,-Ft megtakarítást jelent jelenleg.
  • Múzeumi, könyvtári és más kulturális intézmények látogatásakor is igénybe vehető diákkedvezmény.
  • további részletek: http://www.diakkedvezmeny.hu/
 • Kiknek jár diákigazolvány?
  Beiratkozott nappali és esti tagozatos tanulóinknak is jár diákigazolvány, amíg tanulói jogviszonyuk aktív.
 • Tud-e az iskola kollégiumi férőhelyet biztosítani?

  • Az iskolának nincs kollégiuma, de ajánlunk olyan intézményeket, amelyekről jó véleménnyel vannak diákjaink.
  • Budapest bármelyik középiskolai kollégiumába kérheti felvételét az, aki nappali tagozatos tanulója iskolánknak.
  • Fontos tudnivaló, hogy augusztus közepe után egyre nehezebb szabad férőhelyet találni, így előnyt élveznek azok, akik hamarabb igényelnek kollégiumi férőhelyet.

Korhatár

 • Ki iratkozhat be nappali tagozatra?
  Az a fiatal kezdheti meg nappali tagozaton a tanulmányait, aki 1994. január 1-jén, vagy később született.
 • Önköltséges formában beiratkozhat-e nappali tagozatra az, aki 1994.01.01 előtt született?
  Sajnos ez esetben sem tudjuk felvenni nappali tagozatra a korhatár miatt.
 • Esti tagozaton van-e korhatár?
  Nincs! Bárki előtt nyitott a lehetőség, hogy nálunk tanuljon.

Beiratkozás

 • Az előjelentkezés, a regisztráció egyenlő a beiratkozással?
  Jogviszony csak személyes beiratkozás után jön létre. Előjelentkezéssel, regisztrációval nem jön létre jogviszony, helyet sem tartunk fenn. A felvétel a beiratkozás sorrendjében történik.
  Az előjelentkezés arra szolgál, hogy felvegyük a kapcsolatot az érdeklődővel, tájékoztassuk az aktuális tudnivalókról, segítségére legyünk, ha bármilyen kérdése, problémája van.

  • Mikor és hol lehet beiratkozni?
   • Időpontok: a megadott keddi és csütörtöki napokon 09:00-16:00 óráig
   • Helyszín: 1119 Budapest, Mérnök u. 39. III. emelet 29. terem
    • Meddig lehet beiratkozni?
     • Érdemes mielőbb beiratkozni, mivel szakjaink többségére korlátozott a felvehető tanulók száma. Ilyenek például: a pénzügyi-számviteli ügyintéző, a gyógypedagógiai segítő munkatárs, a gyógymasszőr.
     • A beiratkozási időszak – terveink szerint – augusztus végéig tart, de azon képzések esetében, ahol betelt a létszám, a beiratkozást korábban lezárjuk.
      • Mit kell hoznom a beiratkozásra?
       • személyi igazolvány (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
       • lakcímkártya (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
       • TAJ-kártya (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
       • érettségi bizonyítvány (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
       • igazolványkép 1 darab (nélkülözhetetlen a beiratkozáshoz)
       • adóazonosító jel
       • nyelvvizsgát igazoló bizonyítványok (ha van)
       • oktatási azonosító szám (ha van)
       • 10.000,-Ft regisztrációs díj számla ellenében a beiratkozáskor készpénzben fizetendő
       •   
     • Aki másik iskolából szeretne átiratkozni, megteheti-e?
      Ha  valaki a 13. évfolyamot eredményesen befejezte egy másik iskolában, és hozza a bizonyítványát is, beiratkozhat hozzánk a 14. évfolyamra.
     • Ha nem indul a meghirdetett szak, mi történik?
      Az indított szakok közül bármelyiket választhatja a beiratkozott diákunk.
      Mindenképpen biztosítjuk a lehetőséget, hogy más szakon kezdje meg tanulmányait.
      Amennyiben egyik képzésünk sem felel meg, akkor a befizetett regisztrációs díjat hiánytalanul visszautaljuk részére.
     • Lehet-e párhuzamosan felsőoktatásban tanulni?
      Nem kizáró ok, ha valakinek hallgatói jogviszonya is van.
      Azonban azt javasoljuk, hogy tanulmányaikat a két különböző intézményben eltérő tagozaton (esti, nappali, levelező) folytassák.

      • Diákjaink semmilyen kedvezményre nem jogosultak azért, mert hallgatói más intézménynek.
      • Ezért fontos, hogy diákjaink egyéb főiskolai, egyetemi tanulmányai ne akadályozzák részvételüket az iskolánkban tartott órákon, gyakorlatokon, vizsgákon.
 • Mi a teendő, ha felvettek időközben a felsőoktatásba?
  A beiratkozott tanulónk írásban megszüntetheti jogviszonyát 2018. 08. 15-ig. Ez esetben a befizetett regisztrációs díjat hiánytalanul visszautaljuk.
  Amennyiben a határidőt követően szünteti meg jogviszonyát, úgy a regisztrációs díjat már nem áll módunkban visszafizetni.

Iskolával kapcsolatos kérdések

 • Hol vannak a képzések?
  • 1119 Budapest, Mérnök u. 39. szám alatt.
 • Hogyan néz ki 1 nap a nappali tagozaton? Minden nap van tanítás nappali tagozaton?
  • Minden nap van tanítás a nappali tagozaton
  • Órarendet kapnak az osztályok, amelyek általában félévente változnak.
  • Naponta 6-8 órája van a csoportoknak.
  • Nappali tagozaton 8-17 óra között tartunk meg minden órát.
 • Hány órát lehet hiányozni?
  Ugyanazok a szabályok vonatkoznak az iskolánkban tanuló diákokra is, mint az érettségi előtt álló középiskolásokra:

  • 30 igazolatlan tanítási óra után meg kell szüntetnünk a tanulói jogviszonyt.
  • Az összes elméleti óra 20%-át nem haladhatja meg az összes hiányzás egy tanévben.
 • Hogyan értesülök bármilyen iskolai eseményről (évnyitó), változásokról? Van-e közös e-mail cím?
  Alkalmazkodva hallgatóink igényeihez a klasszikus megoldások mellett a digitális információs csatornákat is igénybe vesszük:
 1. A szaktanárok, osztályfőnökök folyamatosan tájékoztatják diákjainkat.
 2. Küldünk információkat a beiratkozásnál megadott egyéni email-címekre is – így fontos, hogy minden tanulónk rendszeresen ellenőrizze elektronikus postafiókját.
 3. A csoportoknak közös email-fiók is rendelkezésére áll (a tanévkezdés után egy hónapon belül beüzemeljük).
 4. Az iskolai élet fontosabb eseményeit több felületen is közzé tesszük: honlapunkon,  Facebook oldalunkon, és az iskola területén található faliújságokon is.
 • A szakmai vizsga után tud-e az iskola munkahelyet biztosítani?
  Az iskola a szakmai vizsga után nem tud munkahelyet biztosítani.
  Ugyanakkor intézményünk kiemelt figyelmet fordít a szakmai gyakorlati helyek kiválasztására. Tanulóinkat ezáltal előnyösebb helyzetbe tudjuk hozni a munkaerőpiacon:

  • Tapasztalatunk szerint a kiemelkedő teljesítményű diákok közül sokaknak ajánlanak munkalehetőséget ott, ahol a gyakornoki idejüket töltötték.
  • A szakmai gyakorlatok során kiaknázható kapcsolati tőkére is szert tehetnek tanulóink.
 • Milyen egyéb szolgáltatásokat nyújt az iskola?
  • munkaerőpiaci-felkészítés
  • kommunikációs-, csapatépítő tréning
  • szabadidős programok
  • kirándulások
  • szakmai programok
  • munkaruha
  • e-tananyag
  • az összefüggő nyári szakmai gyakorlatok szervezése, koordinálása, felügyelete
  • gyors, korrekt, diákközpontú ügyintézés